Tuotekehitys

Xedillä on yli 20 vuoden laaja-alainen kokemus sulautettujen järjestelmien suunnittelusta teollisuuden tarpeisiin niin kansainvälisille suuryrityksille kuin aloittaville start-upeillekin. Kattavan osaamisen ja kokemuksen pohjalta kykenemme toimittamaan sulautettujen järjestelmien kehityshankkeet hyvin hallittuina avaimet käteen -hankkeina.

Toimitamme elektroniikan, sulautettujen ohjelmistojen, verkkoyhteyksien ja pilvianalytiikan avaimet käteen -projektit tai minkä tahansa uuden elektroniikkalaitteen kehitysprosessin osan. Xedin elektroniikkasuunnittelupalvelu tuottaa valmistusdokumentit, joiden pohjalta mikä tahansa sopimusvalmistaja (EMS) pystyy valmistamaan tuotteen.

Elektroniikkasuunnittelupalveluihin sisältyvät:

  • Järjestelmäsuunnittelu
  • Piirikaaviosuunnittelu
  • Piirilevysuunnittelu
  • Prototyyppien valmistuksen hallinta
  • Prototyyppien testaus ja verifiointi
  • Piirilevyjen tuotantotesterien suunnittelu ja valmistus
  • Sertifiointitestauksen hoitaminen ja suorittaminen

Tuemme asiakkaita tarvittaessa myös EMS:n valinnassa, tuotannon ylösajossa sekä tuotteen elinkaaren aikana tarvittavissa päivityksissä, kuten elinkaaren lopussa olevien komponenttien korvaamisessa uusilla tai uusille asiakassegmenteille tai markkinoille vaadittavien varianttien suunnittelussa.

Piirilevyn suunnittelupalvelu – piirikaaviosta fyysiseksi piirilevyksi

Meillä on kokemusta ja asiantuntemusta mm:

  • Monikerrospiirilevyistä 24 kerrokseen asti. Tarvittaessa käytämme microvia, blind via tai/ja buried via sekä backdrill-tekniikoita.
  • Flex- ja rigid-flex-levyistä yksi- ja monikerroksina
  • Raskaista kuparilevyistä sekä IMS-tyyppisistä metallipohjaisista levyistä

Toteutamme suunnittelun Altium Designer-työkalulla. Vahva osaaminen piirilevyjen layout-suunnittelusta perustuu yli 20 vuoden kokemukseen eri teollisuuden aloilta.

Joustavaa sulautettujen ohjelmistojen toteutusta

Sulautetuilla ohjelmistoilla on aivan oma luonteensa. Ohjelmistoja voidaan käyttää suorituskykyisessä ympäristössä vaativaan analytiikkaan ja korkearesoluutioisen käyttöliittymän operointiin tai akkutoimisen, energiakulutukseltaan optimoidun IoT-anturin älykomponenttina, sekä mihin tahansa tältä väliltä. Yleisempiä vaatimuksia ovat kuitenkin nopeat vasteajat ja vähäinen energiantarve.

Pystymme toteuttamaan täydelliset avaimet käteen -projektit vaikkapa erittäin laskentakykyisten tietoliikennelaitteiden kehitykseen tai anturisovelluksiin. Toimitamme koko laitteen, sulautetun ohjelmiston, tietoliikenneratkaisun sekä pilvipalvelu- että analyysijärjestelmät. Pystymme helpottamaan asiakkaamme tuotekehityksen mahdollisia pullonkauloja, ja ohjelmistosuunnittelumme sopeutuu joustavasti asiakkaan tuotekehitysprosesseihin.

Xedi toteuttaa sulautettujen ohjelmistojen suunnittelua myös projektipalveluina, tarvittaessa myös ohjelmistodokumentoinnin, -testauksen ja testausautomaation.